---[For English scroll down]---

Pro všechny milovníky cestování a poznávání jiných kultur máme letos čtvrtý ročník International Festivalu, kde nás v budově U13 čeká pestrý program v podobě různých přednášek, kvízů, workshopů a soutěží.

V rámci programu budeme mít také možnost ochutnat tradiční pokrmy z nejrůznějších zemí!

Pokud se tedy chceš dozvědět něco nového o možnostech cestování a studia v zahraničí, vyslechnout si zážitky již zcestovalých a poznat lidi z celého světa,
tak se uvidíme 4. 4. 2017 ve Zlíně!

- Hosté: Aurora Kristiansen - The Art of Loving Dumplings
a Martina Kaňáková - povídaní o Peru

- Prezentace českých studentů

- Krátké přednášky organizací DICE a Buddy System Zlín

- Informace o výjezdech do zahraničí - Mezinárodní oddělení, fakulty, DICE, AIESEC, Buddy System Zlín

- Exotické drinky

- Vietnam - workshop výroby rolek, ochutnávka čajů, kvízy

- Francouzský klub - výroba raclette

- Ochutnávka jídel od zahraničních studentů a seznámení se s jejich krajinami a kulturou

Sledujte událost pro více informací!

Těšíme se na Vás!
Tým International Festival

ENGLISH VERSION:
Dear travellers and explorers of different cultures,
we are presenting you the Forth International Festival, which will take place at Rectorate U13 building. You can expect colorful program, filled with lectures, quizzes, workshops and competitions.

You will have an opportunity to taste traditional food from all over the world!

If you want to learn something new about opportunities to travel and study abroad, and meet people from all over the world, come on 4th of April 2017 to Zlin!

- Guests: Aurora Kristiansen - The Art of Loving Dumplings
and Martina Kaňáková - stories from Peru

- Presentations of Czech students

- Short presentations of associations DICE ang Buddy System Zlín

- Information about studying abroad - International office, Faculties, associations DICE, AIESEC and Buddy System Zlín

- Exotic drinks

- Vietnam - workshop of making rolls, tea tasting, and quizzes

- French club - Making raclette

- Food tasting and meeting UTB International studnets from the whole world

Follow the event for more info!

We're looking forward to seeing you at the festival!
International Festival team

Date: 
04/04/2017 - 10:00
Place: 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Address: 
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín
Czech Republic