9What is a Country Presentations?
It's a friendly battle of nations, where two countries compete in making a better presentation of their nation. They should show the best of their culture, food, nature, traditions, language etc.

The ways it can be presented are infinite. The voice can be more serious and patriotic or friendly, showing the funny side of the country. It could be presented by slides with pictures, videos, storytelling, theatre, singing, dancing etc. Our presenters have full freedom to experience themselves.

►RULES:
Presentations must be apolitical, without sexual content and respectful.
The event is open to all students of UTB (international and local) as well for their teachers and friends. Nevertheless, ESNcard holders have priority.
The event is free of the entrance fee.

►WHEN:
09.10.. (Tuesday), 18:30

►WHERE:
U15 - room 002

------------------------[CZ Version]------------------------
Co jsou to Country Presentations?
Jedná se o přátelské bitvy národů, kde dva státy soutěží, který z nich lépe odprezentuje svoji krajinu. Ukazují to nejlepší z jejich kultur, kuchyně, přírody, tradicí, nebo jazyků.

Existuje nekonečné množství cest, jakými se prezentace mohou ubírat. Jejich hlas může být seriózní a patriotický, nebo přátelský, ukazující zábavnou stránku. Prezentace mohou být plné obrázků, videí, vypravovaní, krátkých scének, zpěvu, nebo tance. Naši prezentující mají volnost vyjádřit sami sebe a svou zemi.

►PRAVIDLA:
Prezentace musí být apolitický, bez sexuálního obsahu a uctivé.
Událost je dostupná všem studentům UTB (mezinárodním i místním), stejně tak učitelům, nebo přátelům. Nicméně, držitelé ESNcard mají prioritu vzhledem ke kapacitnímu omezení místnosti.
Událost je zdarma.

►KDY:
09.10. (Úterý) 18.30

►KDE:
U15 - místnost 002

Date: 
09/10/2018 - 18:30
Place: 
Buddy System Zlin
Meeting Point: 
U13
Address: 
Czech Republic
Contact details: 
https://www.facebook.com/BuddySystemZlin/