[ENGLISH VERSION]
This year we are celebrating 30 years anniversary of Erasmus+ Programm! Around whole Europe, there are various of different events such as conferences, forums, dialogues, celebrations, debates and exhibitions, dedicated to this occasion.

For 30 years the Erasmus+ Programme has helped millions of young people and education professionals to travel abroad study, and gain experience and skills.

We decided to dedicate a whole day of different events on this special occasion. Our program includes Food Tasting, presentations of foreigner students, Presentations of Czech students, who went on Erasmus, story sharing and for grand final - Flag parade!
NOTE: The full program will be available soon!

►WHEN: 18. 10. 2017
10:00 - 14:00 Presentations and food fasting
14:00 - 16:00 Flag Parade

►WHERE:
U13 Rectorate building
Flag Parade route will be announced soon!

If you want to take part in the event as Presenter please fill the following form: https://goo.gl/forms/rjXTwF5Uw9F0rswD3

[ČESKÁ VERZE]

Tento oslavujeme 30-ti leté výročí programu Erasmus. Po celé Evropě se koná velké množství událostí, jako konference, fóra, rozhovory, oslavy, debaty a výstavy věnované této události.

Program Erasmus pomohl za dobu své 30-ti leté existence milionům mladých lidí a akademickým pracovníkům vycestovat do zahraničí za účelem získání zkušeností a dovedností.

Rozhodli jsme se věnovat celý den, plný rozdílných aktivit, této významné události. Náš program zahrnuje ochutnávky jídel, prezentace zahraničních i českých studentů, kteří vyjeli na Erasmus, vyprávění zážitků, a jako velké finále - vlajkový průvod!

POZNÁMKA: Celý program bude brzy zveřejněn!

►KDY: 18. 10. 2017
10:00 - 14:00 Prezentace a ochutnávky jídel
14:00 - 16:00 Vlajkový průvod

►KDE:
U13 Rektorátní budova
Trasa vlajkového průvodu bude brzy zveřejněna!

Pokud se chceš zúčastnit, jako prezentující, prosíme, přihlaš se pomocí následujícího odkazu:
https://goo.gl/forms/rjXTwF5Uw9F0rswD3

Date: 
18/10/2017 - 10:00
Place: 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Address: 
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín
Czech Republic